တိရိစ္ဆာန်ရောဂါထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်တိရိစ္ဆာန်ရောဂါစက်ရုံ