အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်အသည်းရောင်ရောဂါပိုးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်အသည်းရောင်ရောဂါစက်ရုံ