သတ္တုရေချိုးထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများ - တရုတ်သတ္တုရေချိုးစက်ရုံ